Conference Rooms

Ystafelloedd cynadledda

Trefnu cyfarfod neu ddigwyddiad?

Chwilio am ofod unigryw yng nghanol Sanclêr?

Y Gât yw'r lle i chi.

 Gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau yn un o adeiladau mwyaf eiconig Sanclêr.

Ar gael chwe diwrnod yr wythnos gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych a digon o ddewis o westai gerllaw, dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer unrhyw ddigwyddiad corfforaethol neu gymunedol.

Mae gennym 2 ystafell y gellir eu llogi ac maen nhw ar lawr cyntaf ac ail lawr yr adeilad. Gallwn ddarparu ar gyfer digwyddiadau megis cyfarfodydd, cynadleddau a diwrnodau hyfforddi.

Mae gan y ganolfan WiFi trwy gydol ac mae lolfa ar wahân. Mae'r adeilad yn gwbl hygyrch ac mae lifft o'r llawr gwaelod i'r ystafelloedd cynadledda.

Gall unrhyw ofynion arlwyo yn cael ei letya gan ein caffi ar y safle.

 

 

  • Uwchdaflunydd a sgrin
  • Teledu clyfar
  • Cymorth clywed
  • Rhwydwaith di-wifr am ddim
  • Siart troi â phapur a phennau
  • Bwrdd gwyn
  • Gwasanaethau swyddfa
  • Staff cyfeillgar a phroffesiynol
  • Lleoedd parcio i bobl anabl y tu allan i'r adeilad

 

TÂF

Mae ein hystafell gynadledda urddasol yn dal hyd at 14 o bobl ar ffurf ystafell fwrdd. Mae'n addas ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd staff a diwrnodau hyfforddiant. Mae ein cyntedd agored yn fan lle gallwch gynnal egwyl fwyd.


DEWI

Mae ein hystafell cyfarfodydd yn dal hyd at 25 o bobl ar ffurf theatr ac mae'n gwbl hyblyg gan gynnig nifer o drefniadau eistedd gwahanol. Mae ein cyntedd agored yn fan lle gallwch gynnal egwyl fwyd.

Sylwch y gellir ad-drefnu ystafelloedd cyfarfodydd i ateb eich gofynion unigol a chanllaw yn unig yw'r niferoedd a nodir.

COSTIAU LLOGI YSTAFELL

WYTHNOS

PENWYTHNOS

DIWRNOD LLAWN

£50

9.00-5.00

DIWRNOD LLAWN

£60

9.00-5.00

HANNER DIWRNOD

£30

9.00-1.00 / 1.00-5.00

HANNER DIWRNOD

£40

9.00-1.00 / 1.00-5.00

YR AWR

£12

£20 ar ôl5.00

YR AWR

£20

£30 ar ôl 5.00

20% GOSTYNGIAD i fusnesau dielw ar gymuned

OFFER

SIART TROI Â PHAPUR A PHENNAU

£15.00

UWCHDAFLUNYDD & SGRIN

(DIM COST)

TELEDU CLYFAR

£40.00

Os oes gennych ofynion eraill, holwch wrth archebu.