Shop Alt Tag

Y Siop

Dewch lawr i'r siop yn Y Gat sydd wedi ennill "Gwobr Trysor Cudd 2016" gan Croeso Cymru. Amrywiaeth eang o anrhegion i'r teulu oll...

Rydym yn falch o gael dweud bod ein siop yn gwerthu  amrywiaeth helaeth o anrhegion a gwaith celf gan wneuthurwyr o bob cwr o Gymru, ynghyd ag ystod gyffrous o gardiau, gemwaith, gwaith cerameg, tecstilau, canhwyllau, teganau meddal a gwahanol fathau o siytni - a dim ond rhai o'r pethau sydd ar werth a restrir yma.