Image Alt

Stiwdios Arlunwyr

Ar ail lawr yr adeilad mae stiwdios arlunwyr ar gael i'w gosod ar rent/llogi (os ydynt yn wag).

P'un a ydych yn ddylunydd, yn arlunydd neu'n grefftwr ac yn chwilio am y lle perffaith hwnnw yn ardal Sanclêr, nid oes yn rhaid ichi chwilio ymhellach.

Mae croeso ichi gysylltu â ni i gael gwybod rhagor 01994 232726 neu ebost kmesser@sirgar.gov.uk