Polisi Preifatrwydd

Rydym yn ystyried bod eich preifatrwydd yn bwysig, a diben y manylion a gasglwn gennych, os ydych yn dewis rhoi'r manylion hynny inni, yw ein galluogi ni i anfon gwybodaeth atoch am y cynhyrchion neu'r gwasanaethau rydych wedi cofrestru bod gennych ddiddordeb ynddynt neu rydym yn tybio y gallant fod o ddiddordeb ichi. Trwy roi eich manylion inni rydych yn cydsynio inni brosesu'r manylion hynny at y dibenion a amlinellwyd uchod. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.

Nid yw'r Gât yn datgelu manylion prynwyr i drydydd partïon.