Datganiad Mynediad

Mae lle parcio i bobl anabl yn union y tu allan i ben blaen Y Gât. Mae lifft agored ar gael ar gyfer pobl anabl hyd at lefel yr oriel, y siop, a'r caffi, ac mae lifft hefyd i'r llawr cyntaf a'r ail lawr, felly mae mynediad llawn i bobl anabl drwy'r adeilad cyfan. Mae toiledau i bobl anabl ger yr oriel a'r caffi ac ar y llawr cyntaf.