20258412_1388978854553261_8768034058958818179_n

Mae'r adeilad cerrig ysblennydd hwn sydd yng nghanol cefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ac a oedd ar un adeg yn felin ac wedyn yn siop nwyddau i ffermwyr, yn parhau i fod yn ganolbwynt tref Sanclêr.  Mae'n adeilad trawiadol ac yn gyfeirbwynt ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, addaswyd yr adeilad i ddarparu man arddangos ac oriel helaeth, siop, ystafelloedd cynadledda a stiwdios i arlunwyr eu llogi, yn ogystal â chaffi cwmni preifat.

Be sy' mlaen

Arddangosfeydd

Siop

Ystafelloedd cynadledda

Stiwdios arlunwyr

Partïon plant