Y Gât ~ The Gate

Y Gât

Sanclêr Sir Gaerfyrddin

Image Alt
Image Alt
Conference Rooms
Shop Alt Tag
Painting Image

Mae'r adeilad cerrig ysblennydd hwn sydd yng nghanol cefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ac a oedd ar un adeg yn felin ac wedyn yn siop nwyddau i ffermwyr, yn parhau i fod yn ganolbwynt tref Sanclêr.  Mae'n adeilad trawiadol ac yn gyfeirbwynt ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, addaswyd yr adeilad i ddarparu man arddangos ac oriel helaeth, siop, ystafelloedd cynadledda a stiwdios i arlunwyr eu llogi, yn ogystal â chaffi cwmni preifat.

NODI:

Bydd Y Gat ar Gau ar Dydd Gwener y Groglith 18fed Ebrill a Dydd Llun y Pasg 21af Ebrill 2014.  Byddwn ni ar agor fel arfer Dydd Sadwrn 19fed Ebrill.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghlufleustra.  Pasg Hapus wrtho ni gyd. 

Be sy' mlaen

Arddangosfeydd

Siop

Ystafelloedd cynadledda

Stiwdios arlunwyr

Partïon plant